Προσθήκη τρίτου καθίσματος σε εκπαιδευτικά οχήματα κατηγορίας C ή CE

Σεμινάριο tactical driving 23/4/2017
23 Απριλίου 2017
Ορισμός ημερομηνίας εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Επάρκειας Οδικών Μεταφορέων Επιβατών & Εμπορευμάτων Β’ Περιόδου (Ιούνιος) 2017
4 Μαΐου 2017
Προβολή όλων
Προσθήκη τρίτου καθίσματος σε εκπαιδευτικά οχήματα κατηγορίας C ή CE

Η Thessdrive εισάγει καθίσματα για την τοποθέτηση τους ως τρίτο κάθισμα σε εκπαιδευτικά οχήματα κατηγορίας C ή CE από την εταιρία Phoenix Seating Limited.

Τα συγκεκριμένα καθίσματα πληρούν τις προϋποθέσεις που έχει θέσει το Υπουργείο Μεταφορών και έχουν εγκατασταθεί πάνω από τριάντα (30) καθίσματα σε όλη την Ελλάδα.

Η Thessdrive καλύπτει και την τεχνική μελέτη που πρέπει να συνοδεύει την τοποθέτηση έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η διασκευή.

Το κάθισμα είναι σε μαύρο χρώμα και καλύπτει την πλειοψηφία των οχημάτων.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com