Συμμετοχή της Thessdrive στα Kilkis 4×4 Enduro 2017 & Kilkis 4×4 Navigation 2017
3 Απριλίου 2017
Προσθήκη τρίτου καθίσματος σε εκπαιδευτικά οχήματα κατηγορίας C ή CE
25 Απριλίου 2017
Προβολή όλων
Σεμινάριο tactical driving 23/4/2017

Πραγματοποιήθηκε σεμινάριο tactical driving, “level 1” σε καταρτιζόμενους στην πίστα της Thessdrive.

Το σεμινάριο κατάρτισης ολοκληρώνετε σε τρία (3) level περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για tactical-driving. Το σεμινάριο είναι υψηλής ειδίκευσης και θα καταστήσουν τον οδηγό ικανό να χειρίζεται ένα όχημα στο ανώτατο όριο απόδοσης με ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο, κάτω από τις ποιο ακραίες συνθήκες και κάτω από υψηλή πίεση.

Το πρώτο level αποτελείτε από μία (1) ώρα θεωρητική κατάρτιση και επτά (7) ώρες πρακτική κατάρτιση με την παρακάτω μεθοδολογία:

08:30 -10:00       1ο μέρος θεωρητική κατάρτιση

Η θεωρητική κατάρτιση αποτελείται από ένα (1) μέρος με επιμέρους ενότητες και η ανάλυση τους έχει στόχο την ολιστική προσέγγιση για την ασφάλεια, την επάρκεια γνώσεων, την ανάλυση στρατηγικών, την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την  εφαρμογή στο σεμινάριο  Tactical Driving.

Πριν την διενέργεια της θεωρητικής κατάρτισης οι καταρτιζόμενοι αξιολογούνται στις θεωρητικές τους γνώσεις σε θέματα που άπτονται του σεμιναρίου με απάντηση σε ερωτηματολόγιο  για την αναγνώριση του επιπέδου τους βάση των γνώσεων τους.

 

 • Ενότητα 1-1:    Τι είναι tactical driving                          (Αναφορά στα διάφορα είδη οδήγησης και τακτικές)
 • Ενότητα 1-2:    Όχημα  – θωρακισμένο όχημα             (Περιγραφή οχημάτων και συστημάτων για VIP)
 • Ενότητα 1-3:    Έλεγχος, είσοδος, έξοδος, επιβάτες   (Έλεγχοι πριν το ταξίδι, αναφορές, επιβάτες)
 • Ενότητα 1-4:    Αντιληπτικότητα οδηγού                      (Όραση, αντίληψη, λειτουργία εγκεφάλου)
 • Ενότητα 1-5:    Απόσπαση προσοχής                             (Περιπτώσεις και τεχνικές αποφυγής)
 • Ενότητα 1-6:    Ταχύτητα                                                  (Έννοια της ταχύτητας η σχετικότητα της αντίληψης της)
 • Ενότητα 1-7:    Δυνατότητες οχημάτων                         (Οδήγηση στα όρια, παραδείγματα)
 • Ενότητα 1-8:    Θέση στο οδόστρωμα – διαφυγή         (Ανάλυση της σωστής θέσης στο οδόστρωμα)
 • Ενότητα 1-9:    Αυτοκινητοπομπή – ρόλοι                     (Εφαρμογή κανόνων για αυτοκινητοπομπή
 • Ενότητα 1-10: Ανάλυση περιστατικών                           (Ανάλυση περιστατικών – μελέτες περίπτωσης)

 

10:00 – 10:30     Διάλειμμα (καφές ρόφημα, ελαφρύ γεύμα)

Ανατροφοδότηση, συζήτηση και σχεδιασμός της πρακτικής εκπαίδευσης

(Διάλειμμα για καφέ, αναψυκτικό)

(Σε αυτό το σημείο ο υπεύθυνος της κατάρτισης θα χωρίσει τους καταρτιζόμενους σε ομάδες. Στην συνέχεια θα εξηγήσει την διαδικασία των πρακτικών ασκήσεων τους στόχους και την διαδικασία αξιολόγησης. Διανέμεται το έντυπο υλικό της πρακτικής άσκησης. Κάθε ομάδα θα πραγματοποιεί την πρακτική άσκηση κυκλικά π.χ. την θέση της 1η ομάδας θα την πάρει η 4η, της 2ης η 1η κλπ.).

Πριν από την διενέργεια των ασκήσεων οι καταρτιζόμενοι αξιολογούνται από τους εκπαιδευτές για την κατάταξη τους βάση των δεξιοτήτων τους και των γνώσεων τους.

10:30 – 12:00     Ομάδα 1

 • Οδήγηση με υψηλή ταχύτητα
 • Μανούβρες διαφυγής

Η άσκηση έχει στόχο να αναπτύξει τις δεξιότητες των καταρτιζόμενων σε γρήγορη οδήγηση με ασφάλεια. Ο καταρτιζόμενος μαθαίνει να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες του αυτοκινήτου που οδηγεί, αναπτύσσοντας παράλληλα την αντιληπτικότητα του και τις βέλτιστες επιλογές όσον αφορά την θέση του οχήματος για διαφυγή. Παράλληλα εφαρμόζονται μανούβρες διαφυγής

10:30 – 12:00     Ομάδα 2:

 • J-turn
 • U-turn
 • Y-turn

Η άσκηση σκοπό έχει να αναπτύξει τις δεξιότητες των καταρτιζόμενων για τον έλεγχο του οχήματος με την χρήση χειρόφρενου , την πραγματοποίηση ελιγμών και περιστροφών σε στενά περιθώρια.

10:30 – 12:00 Ομάδα 3:

 • Τεχνική αποτροπής ολίσθησης
 • Τεχνικές πέδησης σε καταστάσεις μειωμένης πρόσφυσης
 • Τεχνικές επαναφοράς αυτοκινήτου μετά από ολίσθηση

Η άσκηση σκοπό έχει να αναπτύξει τις δεξιότητες των καταρτιζόμενων για οδήγησης σε συνθήκες οδήγησης μειωμένης πρόσφυσης . Η άσκηση πραγματοποιείτε με την χρήση του μηχανισμού skid –car σε ιδιόκτητη πίστα και προσομοιώνει έως και 10 διαφορετικά επίπεδα ολίσθησης με πληθώρα ασκήσεων, υπεροστροφής, υποστροφής, slalom, πέδηση, κλπ.

 10:30 – 12:00   Ομάδα 4

 • Έλεγχος και προετοιμασία του οχήματος
 • Θέση οδήγησης
 • Απεγκλωβισμός από όχημα
 • Διαχείριση χώρου, ειδικοί ελιγμοί
 • Εφαρμογή αρχών αμυντικής οδήγησης

Η άσκηση έχει σκοπό να μπορεί ο καταρτιζόμενος να ελέγχει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα ένα όχημα με την χρήση λιστών ελέγχου και πρωτοκόλλων ασφαλείας. Να μπορεί να ρυθμίζει την θέση οδήγησης και να τοποθετεί τους επιβάτες σε ασφαλείς θέσεις. Να μπορεί να απεγκλωβιστεί από ένα τουμπαρισμένο όχημα και να μπορεί να εφαρμόζει τις αρχές τις αμυντικής οδήγησης.

 

12:00 – 13:30 1η Αλλαγή ασκήσεων (κυκλικότητα)

13:30 – 14:00   Διάλειμμα – Γεύμα

14:00 – 15:30   2η Αλλαγή ασκήσεων (κυκλικότητα)

15:30 – 17:00   3η Αλλαγή ασκήσεων (κυκλικότητα)

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com