Διεκπεραιώσεις

Υποθέσεις διπλωμάτων

Ότι υπόθεση και να αφορά το δίπλωμα σας, έχουμε την τεχνογνωσία και οργάνωση να την διεκπεραιώσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Πριν μας αναθέσετε την υπόθεση θα γνωρίζετε τις ενέργειες που θα κάνουμε και το συνολικό κόστος της υπόθεσης σας. Για τις υποθέσεις που δεν ολοκληρώνουμε επιστρέφουμε την αμοιβή μας.
Διεκπεραιώσεις

Υποθέσεις αυτοκινήτων & δικύκλων

Ότι υπόθεση και να αφορά το αυτοκίνητο ή το δίκυκλο σας, έχουμε την τεχνογνωσία και οργάνωση να την διεκπεραιώσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Πριν μας αναθέσετε την υπόθεση θα γνωρίζετε τις ενέργειες που θα κάνουμε και το συνολικό κόστος της υπόθεσης σας. Για τις υποθέσεις που δεν ολοκληρώνουμε επιστρέφουμε την αμοιβή μας.
Ότι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τις πινακίδες κυκλοφορίας την άδεια κυκλοφορίας
Διεκπεραιώσεις

Υποθέσεις επαγγελματικών, φορτηγών & λεωφορείων

Ότι υπόθεση και να αφορά το επαγγελματικό σας όχημα, το φορτηγό σας το λεωφορείο σας, έχουμε την τεχνογνωσία και οργάνωση να την διεκπεραιώσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Πριν μας αναθέσετε την υπόθεση θα γνωρίζετε τις ενέργειες που θα κάνουμε και το συνολικό κόστος της υπόθεσης σας. Για τις υποθέσεις που δεν ολοκληρώνουμε επιστρέφουμε την αμοιβή μας.
Ότι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τις πινακίδες κυκλοφορίας την άδεια κυκλοφορίας την μετατροπή
Διεκπεραιώσεις

Υποθέσεις τρέιλερ

Ότι υπόθεση και να αφορά το τρέιλερ, την μπαγαζιέρα, το τρέιλερ για το σκάφος το τροχόσπιτο σας, έχουμε την τεχνογνωσία και οργάνωση να την διεκπεραιώσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Πριν μας αναθέσετε την υπόθεση θα γνωρίζετε τις ενέργειες που θα κάνουμε και το συνολικό κόστος της υπόθεσης σας. Για τις υποθέσεις που δεν ολοκληρώνουμε επιστρέφουμε την αμοιβή μας.
Ότι αφορά την προσάρτηση, αποπροσάρτηση, μεταβίβαση, αλλαγή τεχνικών χαρακτηριστικών
  • Μεταβίβαση τρέιλερ σε άλλον ιδιοκτήτη ολόκληρο ή με ποσοστό συνιδιοκτησίας
  • Προσθήκη και άλλου αυτοκινήτου σε υφιστάμενο τρέιλερ
  • Αλλαγή αυτοκινήτου σε τρέιλερ ίδιου ιδιοκτήτη
  • Έκδοση σημειώματος προσάρτησης τροχόσπιτου
  • Μεταβίβαση τροχόσπιτου
  • Προσωρινή ακινησία
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com